Wij zijn gesloten op Hemelvaart (9 en 10 mei) en op Pinksteren 20 mei.

Recyclen

Recycle onze producten

WEEE is een collectief terugnamesysteem, geregistreerd bij de lokale overheid. E-Trailer voldoet aan de eisen van de Europese WEEE-richtlijn. Mét toegevoegde waarde voor mens en milieu.

Kleine apparaten, zoals onze modules, kunnen ingeleverd worden bij meer dan 3.000 winkels (vooral bouwmarkten en supermarkten). Daar staan inleverbakken waarin deze apparaten gedeponeerd kunnen worden. Inleverpunten zijn te vinden via Stichting-Open.nl (NL) of Recupel (BE).
Elektrische apparaten (groot en klein) kunnen natuurlijk ook weggebracht worden naar de plaatselijke milieustraat of het afvalscheidingsstation.

WEEE logo
Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken) geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Recycle karton en papier,  en haal de lithium knoopcel batterijen uit onze modules en  lever ze apart in.
Het Triman-Logo (Frankrijk) geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Recycle karton en papier, en haal de lithium knoopcel batterijen uit onze modules en  lever ze apart in. Meer informatie op www.quefairedemesdechets.fr.