We are going to move. As a result, in the week of 23 to 27 May 2022, we may be more difficult to reach. Apologies for the inconvenience.

Recyclen

Recycle onze producten

WEEE is een collectief terugnamesysteem, geregistreerd bij de lokale overheid. E-Trailer voldoet aan de eisen van de Europese WEEE-richtlijn. Mét toegevoegde waarde voor mens en milieu.

Kleine apparaten, zoals onze modules, kunnen ingeleverd worden bij meer dan 3.000 winkels (vooral bouwmarkten en supermarkten). Daar staan inleverbakken waarin deze apparaten gedeponeerd kunnen worden. Inleverpunten zijn te vinden via Wecycle.nl.
Elektrische apparaten (groot en klein) kunnen natuurlijk ook weggebracht worden naar de plaatselijke milieustraat of het afvalscheidingsstation.

WEEE logo

Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken) geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. 

Haal de lithium knoopcel batterijen bij voorkeur uit onze modules en  lever ze apart in.