E-Level

Produktinformationen E-Level

Technische Daten
Modul-Typ
Virtuell
Kein materielles Produkt
Konnektivität
Über E-Connect
Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy (BLE)
Batterie
Keine Batterie
12V-Stromversorgung über E-Connect
Dimensionen
N.A.
E-Connect-Format 147 x 38 x 78 mm
Maximal anschließbare Module
1