Wij zijn gesloten op Hemelvaart (9 en 10 mei) en op Pinksteren 20 mei.

E-Gaslevel

Monteren en installeren

Voordat u gaat installeren is het van belang te kijken naar het Bluetooth bereik van het Starterspakket. Het signaal kan maximaal 10m afleggen als het niet gehinderd wordt. Zodra de sensoren buiten de caravan zitten (E-Gaslevel, E-Load, E-Pressure), is het belangrijk te kijken of de hoofdmodule op de juiste plaats in het voertuig gemonteerd is. Lees hier meer over op de installatiepagina van Starterspakket Basis of Starterspakket Plus.

Installeert u de E-Gaslevel voor meer dan 1 gasfles? Lees hier wat u dan moet doen.

Stappen

 1. Open de E-Trailer app en log in met uw account.
 2. Zorg dat Bluetooth van de smartphone aan staat en dat u een stabiele internet verbinding heeft.
 3. Verbind met het Starterspakket.
 4. Controleer altijd of er updates klaar staan voor uw systeem. Klik hier voor meer informatie over Updaten van het Starterspakket Basis of Plus.
 5. Open de verpakking van de E-Gaslevel en pak de witte QR-Code kaart.
 6. Klik in de app rechtsonder op ‘+’ om de module toe te voegen.
 7. Volg de stappen zoals aangegeven in de app.

Plaatsen E-Gaslevel

Plaats de E-Gaslevel met het zwarte rubbertje in het midden onderop een schone gastank. Wanneer de module uit het midden zit, of wanneer er vuil / lucht / dikke verflaag / roest / iets anders tussen het rubbertje van de gaslevel en de fles zit, dan kunnen de waardes afwijken.
Voor aluminium gasflessen is er een speciale adapter ontwikkeld om de module vast te klemmen onder de fles. 

Plaatsing langwerpige versie:Klik hier voor meer informatie over Updaten van het Starterspakket Basis of Plus.

Plaatsing ronde versie:

Voor aluminium gasflessen is er een speciale adapter ontwikkeld om de module vast te klemmen onder de fles.

Bij flessen met een kuiltje onderop de fles is de plaatsing zeer belangrijk. Het rubbertje mag niet precies op de kuil zitten, dan wordt het signaal niet juist doorgestuurd. Is de sensor te ver naast het kuiltje geplaatst, dan kan wanneer de fles neergezet wordt, de sensor op de grond komen waardoor het meetmechanisme (rubbertje) van de fles afgeduwd wordt. 
De beste oplossing is de fles dan op 2 latjes te zetten, zodat er ruimte ontstaat tussen sensor en ondergrond. Ook is het mogelijk een adapter te gebruiken om de sensor steviger op de fles te klemmen. De adapter is in onze webshop te verkrijgen.

  

Aandachtspunten

Let op dat bij het plaatsen van de E-Gaslevel het rubberen dopje niet beschadigt en dat deze niet verschuift tijdens het gebruik. Dit dopje is noodzakelijk voor het verwerken van de data en kan niet vervangen worden. Een beschadigd dopje zal de sensor onbruikbaar maken. Schuur de onderkant van de gasfles eventueel licht met een schuurpapiertje om oneffenheden te verwijderen.
Smeer eventueel het rubbertje in met wat diëlektrisch vet (bijvoorbeeld siliconenvet/kranenvet) in voordat de module op de tank wordt bevestigd. Dit kan het signaal wat versterken.

Wanneer een adapter gebruikt wordt, let dan op dat de E-Gaslevel er op de juiste manier in geplaatst wordt. Het rubberen dopje moet tegen de fles gedrukt worden.

Ik kan mijn gasfles niet vinden

Wij hebben een lijst gepubliceerd met gasflessen die wij getest hebben. In deze lijst kunt u de merken en types gasflessen vinden en of ze in de app beschikbaar zijn.

Wanneer u uw merk en type gasfles niet kunt terugvinden in de app, dan kan het zijn dat we deze nog niet toegevoegd hebben. Wij kunnen dit voor u doen, neemt u in dit geval contact met ons op.

Installatie bij 2 gasflessen

Heeft u 2 of meer gasflessen, dan kunt u er maximaal 5 toevoegen in de app. Nadat u de kalibratie van de eerste fles afgerond heeft, voegt u met de ‘+’ de volgende fles toe. Volg dan weer de kalibratiestappen in de app.

Opmerkingen:

 • U kunt in de instellingen van iedere gasfles een naam geven. Hiermee kunt u de gasflessen in de app van elkaar onderscheiden
 • U kunt verschillende merken, types of soorten gasflessen toevoegen.

Wanneer de tweede gasfles niet gevonden kan worden, kunt u in de instellingen van de E-Gaslevel, tab Sensoren op Sensor(en) loskoppelen en gegevens verwijderen te klikken. Volg vervolgens de stappen in de app.

Er is iets met de QR-code

U kunt de QR-code niet scannen?

Het kan zijn, dat u de E-Trailer app nog niet gemachtigd heeft om gebruik te maken van de camera van de telefoon. Zet op uw telefoon deze machtiging aan.

U krijgt de melding QR-code ongeldig?

U heeft de QR-code gescand om uw product toe te voegen in de app en u krijgt een melding dat er iets mis is gegaan. Daar kunnen een paar redenen voor zijn:

 1. U heeft uw QR-code al gescand. De module is dan reeds toegevoegd aan uw account. Ga naar het hoofdscherm van de app.
  Staat uw module ertussen? Klik er dan op en volg de kalibratiestappen.
 2. Wanneer u uw modules opnieuw wilt installeren hoeft u uw QR-code niet opnieuw te scannen. U gaat dan in de instellingen van de module, kies tab Sensoren en klik op Sensor(en) loskoppelen en gegevens verwijderen.
 3. De QR-code is niet bekend in de database. Op dat moment neemt u contact op met ons.
 4. Heeft u uw systeem 2e hands gekocht, dan kan het zijn dat de module nog in het account van de vorige eigenaar staat. In dat geval neemt u contact op met ons.

Updaten software

Het is mogelijk dat u de software op de hoofdmodule moet bijwerken of dat uw app verouderd is. Klik hier voor meer informatie over Updaten van het Starterspakket Basis of Plus.

De E-Gaslevel kan niet gevonden worden

Wanneer de app tijdens het kalibratieproces de E-Gaslevel niet kan vinden, kunt u het volgende doen:

 • Heeft u de stappen van het installatieproces in de app gevolgd:
  • Heeft u de knop op de E-Gaslevel eerst 5x ingedrukt?
  • Heeft u vervolgens de knop op de E-Gaslevel ingedrukt gehouden totdat deze herkend werd door de app?
 • Is de E-Gaslevel met het rubberen dopje in het midden onderop de gasfles bevestigd?
  • Indien u een adapter gebruikt, zorgt u er dan voor, dat de E-Gaslevel op de juiste manier in de adapter geplaatst is (met het dopje naar boven, tegen de fles aan).
 • Is de onderkant van de fles goed schoon?
  • Zit er geen roest of vuil tussen het rubberen dopje en de fles?
   Smeer eventueel het rubbertje in met wat diëlektrisch vet (bijvoorbeeld siliconenvet/kranenvet) in voordat de module op de tank wordt bevestigd. Dit kan het signaal wat versterken.
 • Wanneer de fles rechtop staat, raakt de E-Gaslevel dan niet de ondergrond. Hierdoor kan het dopje van de fles afgedrukt worden. 

Indien de fles schuin of onderste boven is gehouden om de E-Gaslevel te installeren, schommelt het gas en kan er geen waarde afgelezen worden. Het duurt ca. 3 – 5 minuten totdat het gas in de gasfles weer gezakt is.

Opnieuw kalibreren

Wanneer u rare waardes ziet of de waardes updaten niet meer, dan kunt u deze module als volgt opnieuw kalibreren. U heeft geen QR-code nodig!

 1. Zorg dat u via Bluetooth verbonden bent met de hoofdmodule.
 2. Ga naar instellingen van de E-Gaslevel module (niet van de gasfles).
 3. Klik in het tabblad Sensoren op Sensor(en) loskoppelen en gegevens verwijderen.
  Hiermee ontkoppelt u al de gekoppelde E-Gaslevel modules. 
 4. Volg vervolgens de stappen in de app.
 5. Heeft u meer dan één gasfles, dan zult u iedere fles afzonderlijk weer moeten kalibreren. 
  Ga in de app naar de E-Gaslevel en klik op de volgende module om ook die te kalibreren. 

Reset

Mocht geen van de elders genoemde oplossingen werken, dan kan de E-Gaslevel gereset worden. U dient dan de batterij te verwijderen en na enkele seconden weer terug te plaatsen. Kijk hier hoe u dit doet.